lepplax sk

Välkommen till Lepplax skola!

Lepplax skola finns invid Europaväg 8 ca 15 km från Jakobstad. Lepplax by är en växande by med många unga familjer. Den vackra naturen med skogar, fält och närheten till sjön är säkert en bidragande orsak till inflyttningen i Lepplax.

Det som besökare i skolan fäster sig vid är den hemlika miljön som man lyckats bevara i skolan genom alla renoveringar och utbyggnader, senast utbyggnaden av skolan blev klar hösten 2012. Den miljön vill vi fortsättningsvis slå vakt om eftersom den bidrar till den familjära stämningen i skolan. Skolans omgivning ger alla möjligheter till en varierande undervisning.

Skolans mål

Skolans målsättning I Lepplax skola vill vi:
- förbereda eleverna för de krav dagens samhälle ställer på dem
- arbeta för att eleverna skall känna sig trygga, värdefulla och viktiga
- fostra till goda seder, vänlighet och artighet
- värna om kristna värderingar
- lära eleverna respektera andra mänskors åsikter

 

DET ÄR ROLIGT ATT GÅ I LEPPLAX SKOLA