Lektionstider i Lepplax skola

08.00 - 08.45
08.50 - 09.35
09.50 - 10.35
11.05 - 11.50
12.05 - 12.50
13.05 - 13.50
14.05 - 14.50