Personal i Lepplax skola läsåret 2018-2019

Christian Backlund, rektor, klasslärare

Siv Häggman, klasslärare

Britt-Mari Knuts, vicerektor, klasslärare

Allan Lindfors, klasslärare

Jenny Brännbacka, klasslärare

Ann-Sofie Jansson, klasslärare

Helen Wärn, timlärare

Karolina Rönngård, speciallärare

Annette Snellman-Salo, skolgångsbiträde

Daniel Ena, civiltjänstgörare

Kristina Sundqvist, köksa

Kerstin Wannäs, städerska

Peter Englund, vaktmästare


Kurator

Jennie Lassfolk, 7850 296, 044-0850 296
 jennie.lassfolk@pedersore.fi


Skolhälsovårdare

Jennie Björkskog
jennie.bjorkskog@jakobstad.fi

Tel. 050-4678127


Lepplax Hem och skola 2013-2014

Martin Ventin

Jarmo Patana

Pamela Byggmästar

Jonna Verkasalo

Sofie Sundström

Pekka Pounu      

Anders Högland

Lärarrepresentant: Ann-Sofie Jansson