Personal i Lepplax skola


Lärare

Rektor: Christian Backlund
Siv Häggman, klasslärare åk 1
Britt-Mari Knuts, klasslärare åk 2, vice rektor
Allan Lindfors, klasslärare åk 3
Daniel Strandvall, klasslärare åk 4
Christian Backlund, klasslärare åk 5
Linda Jansson, klasslärare åk 6,
Johanna Skog, speciallärare


Övrig personal

Emma Englund-Svenlin, skolgångsbiträde
Jessica Ketola, köksa
Kerstin Wannäs, städare
Peter Englund, vaktmästare, deltid


Kurator

Jennie Lassfolk, 7850 296, 044-0850 296
 jennie.lassfolk@pedersore.fi


Skolhälsovårdare

Johanna Hjulfors, tel. 050 360 9592
johanna.hjulfors@jakobstad.fi


Skolans direktion 2013-2016

Boström Annika, ordförande
Christian Backlund, sekreterare
Aspfors Stefan, viceordförande
Sundqvist Guy, medlem
Ahlskog Anna-Lena, medlem
Wiklöf Gun, medlem
Löv Ulla, personalrepresentant


Lepplax Hem och skola 2013-2014

Daniel Mannström, ordf.
Mikaela Grankulla, sekr.
Martin Sundström, kassör
Maria Tarvos
Sofia Wikström
Kenneth Wärn
Gerd Granlund, lärar repr.