Personal i Lepplax skola


Lärare (läsåret 2017-2018)

Rektor: Christian Backlund
Siv Häggman
Britt-Mari Knuts, vice rektor
Allan Lindfors
Johanna Skog, speciallärare
Jenny Brännbacka
Ann-Sofie Jansson
Karolina Rönngård


Övrig personal

Annette Snellman-Salo, skolgångsbiträde
Jessica Ketola, köksa
Kerstin Wannäs, städare
Peter Englund, vaktmästare, deltid


Kurator

Jennie Lassfolk, 7850 296, 044-0850 296
 jennie.lassfolk@pedersore.fi


Skolhälsovårdare

Johanna Hjulfors, tel. 050 360 9592
johanna.hjulfors@jakobstad.fi


Lepplax Hem och skola 2013-2014

Daniel Mannström, ordf.
Mikaela Grankulla, sekr.
Martin Sundström, kassör
Maria Tarvos
Sofia Wikström
Kenneth Wärn
Gerd Granlund, lärar repr.