Lepplax skola1

Lepplax skola

Lepplaxvägen 99, 68530 Lepplax
Tel. 06-785 0527
lepplax.skola@pedersore.fi

Till Lepplax skola kommer elever från Lepplax. Detta läsår finns det 105 elever i årskurserna 1– 6. Till undervisningspersonalen hör sju lärare och ett skolgångsbiträde.

 


Vår skola         Personal        Händelsekalender        Lektionstider     Elevvårdsplan