Kyrkoby skola

Kyrkoby skola ligger i Sandsund i Pedersöre kommun. Den närmaste staden är Jakobstad. Från skolan är det 7 km till kommungården i Bennäs och 4 km till Jakobstads centrum. Vi gläds över den nya cykelleden mellan Sandsund och Bennäs. Nu kan vi cykla till kommunens centrum.

Kyrkoby skola byggdes 1962-1964. Till en början kom eleverna förutom från Sandsund också från många byar som idag tillhör Jakobstad. Skolan hade då 4 lärare och 80 elever. Elevantalet steg och Kyrkoby skola förstorades till en skola med åtta klassrum 1994.

Detta läsår finns det 160 elever i årskurserna 1–6 fördelade på tio klasser. Eleverna kommer från Sandsund, Staraby, Skutnabba och Markusholmen. Med stigande elevantal är vi om två år i behov av mera utrymmen. En renovering och tillbyggnad av skolan är insatt i budgeten för 2018-2019, planeringen påbörjades under våren.