Kyrkoby skola

Kyrkoby skola ligger i Sandsund i Pedersöre kommun. Den närmaste staden är Jakobstad. Från skolan är det ca 7 km till kommungården i Bennäs och 4 km till Jakobstads centrum.

Kyrkoby skola byggdes 1962-1964. Till en början kom eleverna förutom från Sandsund också från många byar som idag hör till Jakobstad. Skolan hade då 4 lärare och 80 elever. Elevantalet har stigit i takt med att området vuxit och skolan tillbyggdes år 1994.

Skolan har detta läsår 159 elever fördelade på tio klasser och eleverna kommer från Sandsund, Staraby,  Skutnabba, Markusholmen och Killingholmen.  Prognoserna visar att antalet elever kommer att stiga ytterligare varför den planerade tillbyggnaden och renoveringen är nödvändig. Detta läsår har vi förskolan, morgon- och eftermiddagsvården samt biblioteket i baracker. Hur det blir med den planerade tillbyggnaden återstår ännu att se då fuktskadorna visat sig så omfattande i den byggnaden de tidigare vistats i. Eventuellt blir det frågan om en ny planering med större tillbyggnad.