Lektionstider i Kyrkoby skola

  

Åk 1 - 4                                                Åk 5 - 6

Lektion 1   8.00-8.45                      Lektion 1   8.00-8.45
Lektion 2   9.00-9.45                      Lektion 2   9.00-9.45
Lektion 3   10.00-10.45                  Lektion 3   10.00-10.45
             LUNCH                             Lektion 4   11.00-11.45
Lektion 4   11.15-12.00                             LUNCH
Lektion 5   12.15-13.00                  Lektion 5   12.15-13.00
Lektion 6   13.15-14.00                  Lektion 6   13.15-14.00
Lektion 7   14.15-15.00                  Lektion 7   14.15-15.00 

 

  • Lektion 6 och 7 hålls ofta utan rast emellan, vid t ex dubbla gymnastik och slöjdlektioner. Då slutar skoldagen kl.14.45.
  • Innan lunch tvättar vi händerna och läser matramsa/ bordsbön i klasserna.