Lektionstider i Kyrkoby skola

 

Åk 1 – 3*                                               Åk 3* - 6

Lektion 1    8.00 - 8.45                       Lektion 1    8.00 - 8.45

Lektion 2    9.00 - 9.45                       Lektion 2    9.00 - 9.45

Lektion 3    10.00 – 10.45                 Lektion 3    10.00 - 10.45

                      Lunch**                           Lektion 4    11.00 - 11.45

Lektion 4    11.15 – 12.00                                      Lunch**

Lektion 5    12.15 – 13.00                 Lektion 5    12.15 - 13.00

Lektion 6    13.15 – 14.00                 Lektion 6    13.15 - 14.00                 
Lektion 7    14.15 – 15.00                 Lektion 7    14.15 - 15.00

 

Obs! Lektion 6 och 7 hålls oftast utan rast emellan, vid till exempel dubbla gymnastik- och slöjdlektioner. Då slutar skoldagen kl. 14.45.

* Eleverna i 3 a och 3 b har flexibla lunchtider enligt ett uppgjort schema pga utrymmesbrist.

**Innan lunch tvättar vi händerna och läser matramsa/bordsbön i klassen.