Personalen vid Kyrkoby skolaVi undervisar och tar hand om era barn under läsåret 2016-2017

Lärare

Pia Boström, tf. rektor, tel.nr 044 7557 039, (06)7850 520
Joakim Borgmästars, tf. vicerektor, tel.nr 044 7557 038 

Åk 1 a, Pia Boström, klasslärare
Åk 1 b, Susanne Kummel, klasslärare
Åk 2 a, Janina Moilanen, klasslärare
Åk 2 b, Åsa Nordman, klasslärare
Åk 3 a, Christel Finne, klasslärare
Åk 3 b, Martina Kjellman 
Åk 4, Jonas Pettil, klasslärare
Åk 5, Mikaela Riska, klasslärare
Åk 6 a, Joakim Borgmästars, klasslärare
Åk 6 b, Henning Saarenpää, klasslärare

Anna Finell, speciallärare


Övrig personal

Skolgångsbiträden: Solveig Ainasoja, Åsa Joupers och Tanya Vannäs
Köksa: Marina Broberg
Köksbiträde: Sonja Snellman
Städare: Hannele Duman, Sonja Snellman och Maj-Len Wargh
Vaktmästare: Guy Edfelt


Kurator

Jennie Lassfolk, 7850 296, 044-0850 296
 jennie.lassfolk@pedersore.fi


Skolhälsovårdare

Jonna Åkerlund, 050-446 0046
jonna.akerlund@jakobstad.fi


Direktionen

Sami Laihorinne, ordförande
Hanna Edström, vice ordförande
Susanne Kackur, sekreterare
Marcus Bjon
Ove Sund
Eva Björkskog
Pia Boström, lär. repr.
Solveig Ainasoja, pers. repr.
Carola Häggblom, nämndens repr