Personal vid Kyrkoby skola 2018-19 

1a                  Janina Moilanen
1b                  Åsa Nordman
2a                  Christel Finne          
2b                  Martina Kjellman
3a                  Pia Boström                 
3b                  Susanne Kummel
4a                  Daniel Strandvall                                   
4b                  Mikaela Riska
5a                  Heidi Sundgren                                      
5b                  Joakim Borgmästars
6                    Jonas Pettil  

Tf rektor:                   Pia Boström tel: 044-7557039, 7850520
Tf vicerektor:            Joakim Borgmästars tel: 044-7557038
Speciallärare:            Hanna Timmerbacka-Uusitalo och Jonna Boström(må/ons/fre)
Skolgångsbiträden:   Åsa Joupers, Lilian Björk-Uotinen och Malena Åkerlund
Köksa/köksbiträde:   Sonja Snellman/ Katarina Granqvist
Städare:                    Katarina Granqvist, Tuija Nyman och Margareta Åkerlund
Vaktmästare:             Guy Edfelt
Kurator:                      Malin Muukkonen tel: 7850296, 0505375926
Skolhälsovårdare:      Ida Sandin tel: 0504397493

Kontakt: fornamn.efternamn@pedersore.fi eller via telefon, 

7850521 (lärarrum) 7850520 (rektor) 7850561 (köket)