Personal vid Kyrkoby skola 2018-19 

1 a                Pia Boström
1 b                Susanne Kummel
2 a                Janina Moilanen
2 b                Åsa Nordman
3 a                Christel Finne
3 b                Martina Kjellman
4 a                Jonas Pettil
4 b                Sofia Nylund
5 a                Daniel Strandvall
5 b                Mikaela Riska
6 a                Heidi Sundgren
6 b                Joakim Borgmästars

Rektor:                                Susanne Kackur tel: 044 7557 038
Vicerektor:                          Pia Boström tel: 044 7557 039
Speciallärare:                     Hanna Timmerbacka-Uusitalo och Sofia Nylund
Skolgångsbiträden:             Lilian Björk-Uotinen,  Åsa Joupers och Malena Åkerlund
Köksa/köksbiträde:             Sonja Snellman/ Maria Sarojini
Städare:                              Tuija Nyman, Margareta Åkerlund och Maria Sarojini
Fastighetsskötare

Skolhälsovårdare:             Ida Sandin tel: 0504397493
Kurator:                             Malin Muukkonen tel: 7850296,044 0850 296
Skolpsykolog:                   Charlotta Elenius tel: 044 7258 770

E-post: fornamn.efternamn@pedersore.fi

Allmänna telefonnummer:
Rektor          7850520
Lärarrum      7850521
Köket            7850561