Personalen vid Kyrkoby skola 2017 - 2018

1a                 Christel Finne
1b                 Martina Kjellman
2a                 Pia Boström
2b                 Susanne Kummel
3a                 Janina Moilanen
3b                 Åsa Nordman
4a                 Heidi Sundgren
4b                 Joakim Borgmästars
5                   Jonas Pettil
6                   Daniel Strandvall

Tf rektor:                          Pia Boström tel:044-7557039, (06) 7850520
Tf vicerektor:                    Joakim Borgmästars tel:044-7557038
Speciallärare:                  Anna Finell och Ann-Christine Elenius (ti/ to)
Skolgångsbiträden:         Malena Åkerlund, Åsa Joupers och Lilian Björk-Uotinen
Köksa/köksbiträde:          Marina Broberg/Sonja Snellman
Städare:                           Hannele Duman, Sonja Snellman, Maj-Len Wargh
Vaktmästare:                   Guy Edfelt
Kurator:                            Malin Muukkonen tel: 0505375926 (06)7850296                                    
Skolhälsovårdare:           Ida Sandin e-post: ida.sandin@jakobstad.fi                  

Skolans personal nås på e-post adress: fornamn.efternamn@pedersore.fi