Välkommen till Kyrkoby skola!

kyrkoby skola

Skolhusvägen 29, 68600 Jakobstad
Tel. 06-785 0521
kyrkoby.skola@pedersore.fi


Kyrkoby skola inleder vårterminen 2018 med 161 elever, 12 lärare och 3 skolgångsbiträden.

Terminstart torsdag 4 januari 2018 kl.9.00.

Vi har i höst baracker på skolgården för biblioteket, förskolan samt morgon- och eftermiddagsvården, jag hoppas att vi hittar smidiga rutiner för samarbetet och de lektioner vi från skolans sida har möjlighet att använda utrymmena.

Jag hälsar alla, men speciellt nya elever, föräldrar och lärare varmt välkomna till vår skolgemenskap.

Med en öppen och fördomsfri attityd tar vi oss an de utmaningar som väntar!

Pia Boström, tf rektor


Vår skola          Kontakt          Händelsekalender       Lektionstider  

 Elevvårdsplan   Samarbete förskola-skola   Anhållan om lov