Välkommen till Kyrkoby skolas hemsida!

kyrkoby skola

Skolhusvägen 29, 68600 Jakobstad
Tel. 06-785 0521
kyrkoby.skola@pedersore.fi


Gott nytt läsår till alla!

Efter två års arbete och introduktion har vi äntligen tagit ibruk den nya läroplanen. Vi lyfter fram och synliggör vår värdegrund, vår syn på lärandet och vår verksamhetskultur. Alla tre ska genomsyra det praktiska skolarbetet. Som en röd tråd genom alla läroämnen löper de sju kompetenserna. Självvärderingen av elevens eget lärande diskuterar vi på utvecklingssamtalet i oktober. Elevers delaktighet i beslutsprocessen betonas och vi väljer en elevkår i januari. Ni föräldrar görs mera delaktiga och har möjlighet att påverka genom skolans direktion och Hem- och skolaförening. Ta gärna del av den nya läroplanen. Den finns att läsa på kommunens hemsida under Utbildning och barnomsorg / Läroplanen 2016.

I augusti fick vi till vår glädje nya lekredskap till skolan; en spindelgunga, karusell, två gungbrädor och en ny bom. Detta bekostades genom ett bidrag från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

Passion och glädje i det du gör och tillåt dig själv och andra att misslyckas!

Hälsningar,

Susanne Kackur, rektor

Vår skola          Kontakt          Händelsekalender       Lektionstider    Elevvårdsplan