Välkommen till Kyrkoby skola!

kyrkoby skola

Skolhusvägen 29, 68600 Jakobstad
Tel. 06-785 0521
kyrkoby.skola@pedersore.fi


Skön sommar tillönskas alla elever, föräldrar, lärare och hela personalen.

Tack för gott samarbete under det gångna läsåret.

Ett speciellt varmt tack till taxitrafikanterna och Hem och skola föreningen Myran för samarbetet.

Skolstart den 14 augusti 2018 kl.9.00.

Pia Boström, tf rektor


Vår skola          Kontakt          Händelsekalender       Lektionstider  

 Elevvårdsplan   Samarbete förskola-skola   Anhållan om lov