Välkommen till Kyrkoby skolas hemsida!

kyrkoby skola

Skolhusvägen 29, 68600 Jakobstad
Tel. 06-785 0521
kyrkoby.skola@pedersore.fi


Skön sommar!

tillönskas elever, föräldrar, personal och alla andra som på något sätt bidragit till verksamheten vid Kyrkoby skola under läsåret 2016-17.

Tack till direktionsmedlemmarna för visat stöd och engagemang samt till Hem och skola föreningen Myran för det goda samarbetet.

Tillsammans är vi starka!

Pia Boström, tf rektor


Vår skola          Kontakt          Händelsekalender       Lektionstider    Elevvårdsplan