kyrkoby skola

Välkommen till Kyrkoby skola!

Skolhusvägen 29, 68600 Jakobstad
Tel. 06-785 0521
kyrkoby.skola@pedersore.fi


Skolstart den 14 augusti 2018 kl.9.00.

”Mycket finns –mera ryms!” så lyder kommunens slogan och den passar ypperligt in också på vår skola just detta läsår 2018-19 då vi glädjande kan konstatera att elevantalet stiger, vi blir fler i personalen och vi kommer med nöd och näppe att ännu rymmas in i vår skola.

Vi har barackerna på skolgården för bibliotek, förskola samt morgon- och eftermiddagsvård ännu och vi fortsätter att samsas om utrymmena där.

Planeringen av tillbyggnad och renovering av nuvarande skolfastighet fortsätter och när nu den befintliga byggnaden granskats och godkänts så får vi hoppas på att vi börjar se synliga resultat av planeringen.

Jag hälsar alla, men speciellt nya elever, föräldrar, lärare och personal varmt välkomna till vår skolgemenskap.

Pia Boström, tf rektor


Vår skola          Kontakt          Händelsekalender       Lektionstider  

 Elevvårdsplan   Samarbete förskola-skola   Anhållan om lov