Kontakt och personal  i Kållby-Heimbacka skola

Läsåret 2017 - 2018

Lärare

Johan Storbjörk, rektor
Anette Käcko-Snellman, klasslärare
Annika Lundqvist-Haavisto, klasslärare
Ann-Catrin Österholm, klasslärare
Emil Sundqvist, timlärare
Birgitta Svarvar-Hult, klasslärare
Gun Brunell, klasslärare
Camilla Söderlund, speciallärare
Inger Portin, lärare i förberedande undervisning


Övrig personal

Ingela Vallgren, skolgångsbiträde
Monica Sjölund, skolgångsbiträde
Sally Lassfolk, skolgångsbiträde
Julia Byggmästar, skolgångsbiträde
Peter Hatt, fastighetsskötare
Annika Mattsson, kökspersonal


Kurator

Malin Muukkonen, tel. 7850 296 eller 0440850296
malin.muukkonen@pedersore.fi


Skolhälsovårdare

Johanna Hjulfors, 050-3609 592
johanna.hjulfors@Jakobstad.fi