Kontakt och personal  i Kållby-Heimbacka skola

Läsåret 2016 - 2017

Lärare

Johan Storbjörk, rektor
Anette Käcko-Snellman, klasslärare
Annika Lundqvist-Haavisto, klasslärare
Ann-Catrin Österholm, klasslärare
Emil Sundqvist, timlärare
Birgitta Svarvar-Hult, klasslärare
Gun Brunell, klasslärare
Camilla Söderlund, speciallärare
Inger Portin, lärare i förberedande undervisning


Övrig personal

Ingela Vallgren, skolgångsbiträde
Hanna Hjulfors, skolgångsbiträde
Sally Lassfolk, skolgångsbiträde
Karolina Rönngård, skolgångsbiträde/timlärare
Peter Hatt, fastighetsskötare
Annika Mattsson, kökspersonal


Kurator

Jennie Lassfolk, 7850 296, 044-0850 296
 jennie.lassfolk@pedersore.fi


Skolhälsovårdare

Johanna Hjulfors, 050-3609 592
johanna.hjulfors@Jakobstad.fi


Direktionsmedlemmar

Tommy Johansson, ordförande
Monika Asplund, viceordförande
Johan Storbjörk, sekreterare
Göran Snellman
Fredrik Hjulfors
Annika Mattsson
Birgitta Svarvar-Hult, lär. repr.
Majvor Östman, nämndens repr.