Kontakt och personal  i Kållby-Heimbacka skola

Läsåret 2018 - 2019

Lärare

Johan Storbjörk, rektor
Anette Käcko-Snellman, klasslärare
Annika Lundqvist-Haavisto, klasslärare
Ann-Catrin Österholm, klasslärare
Maria Fagerudd, timlärare
Birgitta Svarvar-Hult, klasslärare
Gun Brunell, klasslärare
Camilla Söderlund, speciallärare
Inger Portin, lärare i förberedande undervisning


Övrig personal

Ingela Vallgren, skolgångsbiträde
Andrea Ström, skolgångsbiträde
Sally Lassfolk, skolgångsbiträde
Julia Byggmästar, skolgångsbiträde
Tommy Kroksjö, fastighetsskötare
Gerd Sundqvist, kökspersonal


Kurator

Malin Muukkonen, tel. 7850 296 eller 0440850296
malin.muukkonen@pedersore.fi


Skolhälsovårdare

Jennie Björkskog, 050-467 8127
jennie.bjorkskog@jakobstad.fi