Kontakt och personal  i Kållby-Heimbacka skola

Läsåret 2019 - 2020

Lärare

Johan Storbjörk, rektor
Anette Käcko-Snellman, klasslärare
Annika Lundqvist-Haavisto, klasslärare
Ann-Catrin Österholm, klasslärare
Linda Wiklund, timlärare
Birgitta Svarvar-Hult, klasslärare
Gun Brunell, klasslärare
Camilla Söderlund, speciallärare
Inger Portin, lärare i förberedande undervisning


Övrig personal

Ingela Vallgren, skolgångsbiträde
Andrea Ström, skolgångsbiträde
Sally Lassfolk, skolgångsbiträde
Marlene Sundström, skolgångsbiträde och eftisledare
Anders Brunell, eftisledare
Gerd Sundqvist, kökspersonal

Fastighetsskötare


Kurator

Malin Muukkonen, tel. 7850 296 eller 0440850296
malin.muukkonen@pedersore.fi


Skolhälsovårdare

Jennie Björkskog, 050-467 8127
jennie.bjorkskog@jakobstad.fi