Personalen i Forsby skola

Lärare

Käcko Monica, rektor, klasslärare åk 1-2
Storbjörk Camilla (tjänstledig), vik. Myrevik-Lampa Emma, klasslärare, åk 3-4, speciallärare
Hult Gustav, klasslärare, åk 5-6
Sten Alexandra, timlärare


Övrig personal

Hästbacka-Barkar Åsa, ledare för förmiddagsverksamheten och skolgångsbiträde
Björklund Ann-Sofie, delar ut mat och städar
Östman Ingebritt, ledare för Eftermiddagsverksamheten
Åminne Christian, fastighetsskötare


Kurator

Malin Muukkonen tel 044 0850 296
malin.muukkonen@pedersore.fi


Skolhälsovårdare

Lina Back, tel. 050 467 8127

 lina.back@jakobstad.fi