Personalen i Forsby skola

Lärare

Käcko Monica, rektor, klasslärare åk 1-2
Storbjörk Camilla (tjänstledig), vik. Myrevik-Lampa Emma, klasslärare, åk 3-4, speciallärare
Hult Gustav, klasslärare, åk 5-6
Sten Alexandra, timlärare må, ti och fre


Övrig personal

Hästbacka-Barkar Åsa, ledare för förmiddagsverksamheten och skolgångsbiträde

Björklund Ann-Sofie, delar ut mat och städar
Östman Ingebritt, ledare för Eftermiddagsverksamheten
Åminne Christian, fastighetsskötare


Kurator

Jennie Lassfolk, 7850 296, 044-0850 296
jennie.lassfolk@pedersore.fi


Skolhälsovårdare

Lina Back, tel. 050 467 8127

 lina.back@jakobstad.fi


Direktionen för Forsby skola 2013-2017

Medlemmar (ersättare):

Gun Forsèn ordförande (Lena Ljung)
Malin Backman, v.ordf (Johanna Holmäng)
Sören Jansson (Marcus Jansson)
Toni Pitkäkangas (Sixten Krook)
Tomas Skog (Thomas Björkman)
Monica Käcko,sekreterare, lärarrepr. (Camilla Storbjörk)
Karin Skog personalrepr. (Åsa Hästbacka-Barkar)