forsby skola 20040624 002

Forsby skola

Forsbyvägen 386, 68920 Forsby
Tel. 06-785 0516
forsby.skola@pedersore.fi

Till Forsby skola kommer elever från Forsby. Detta läsår finns det 52 elever i årskurserna 1–6. Till undervisningspersonalen hör fyra lärare och ett skolgångsbiträden.


Personal            Händelsekalender            Lektionstider      Elevvårdsplan