forsby skola 20040624 002

Forsby skola

Forsbyvägen 386, 68920 Forsby
Tel. 06-785 0516
forsby.skola@pedersore.fi

Till Forsby skola kommer elever från Forsby. Vi har 56 elever i vår skola. 5 lärare och 2 skolgångsbiträden.

Skolans verksamhetskultur poängterar en mångsidig kompetens. I år kommer vi att satsa extra mycket på:

En skola i rörelse
Vårt mål är att få våra elever att röra på sig mera. Vi har motionsraster, olika motionsaktiviteter och pausrörelser under lektionstid.

Språk

Det här läsåret jobbar vi med läsning, läsförståelse och kommunikativa färdigheter i de olika språken, svenska, finska och engelska. Vi uppmuntrar våra elever att våga uttrycka sig på olika språk. Det här läsåret ska eleverna förutom svenska, finska och engelska även få bekanta sig med språken tyska och ryska.

IKT

Vi kommer aktivt att jobba med kommunens nya IKT strategi. Eleverna och lärarna ska tillsammans lära sig nya saker digitalt.


Personal            Händelsekalender            Lektionstider      Elevvårdsplan