forsby skola 20040624 002

Forsby skola

Forsbyvägen 386, 68920 Forsby
Tel. 06-785 0516
forsby.skola@pedersore.fi

Till Forsby skola kommer elever från Forsby. Vi har 58 elever i vår skola. 5 lärare och 1 skolgångsbiträde


Personal            Händelsekalender            Lektionstider      Elevvårdsplan