Tietoa koulusta

Edsevön koulu sijaitsee Pedersören kunnassa. Kunnassa on 15 koulua vuosiluokille 1-6, joista yksi on suomenkielinen. Edsevön koulussa on esikoulu, EHA 1-luokka sekä yleisopetuksen yhdysluokat 1-2, 3-4 ja 5-6. Koulussa työskentelee tällä hetkellä neljä luokanopettajaa, esikoulun opettaja, erityisluokanopettaja ja laaja-alainen erityisopettaja sekä koulunkäyntiavustajat.

Ruokahuollosta vastaa jakelukeittiön emäntä. Siisteydestä huolehtii kaksi siivoojaa. Vahtimestari käy koulullamme kaksi kertaa viikossa.

Rakennus on valmistunut 1982 ja se on suunniteltu kahta koulua varten. Alusta alkaen koulurakennuksessa on sijainnut sekä Edsevön koulu että Edsevö skola. Vuosien mittaan on kehitetty koulujen välinen yhteistyömalli, jossa hyödynnetään toistensa erikoistumisia ja vahvuuksia.

Näin on saanut alkunsa ns. "Edsevön-malli".
Molempien koulujen opettajat toimivat opettajina kummassakin koulussa. Näin saadaan hyödynnettyä opettajien erityisosaaminen. Opetusryhmissä voi olla oppilaita molemmista kieliryhmistä. Osa opetuksesta saadaan toisella kotimaisella kielellä.

Tavoitteena on oppia tulemaan luontevasti toimeen kommunikoitaessa muulla kuin omalla äidinkielellä. Lisäksi keskeisenä tavoitteena on suvaitsevaisuus muita kulttuureita ja kieliä kohtaan.