Välkommen till Edsevö skola!

Läsåret 2018-19 är elevantalet 33.

Årskurs 1-2: 9 elever

Årskurs 3-4: 11 elever

Årskurs 5-6: 13 elever

I skolbyggnaden verkar också Edsevön koulu. Tillsammans har skolorna skapat den så kallade "Edsevömodellen", "Edsevön malli". Den går ut på att elever från båda språkgrupperna är tillsammans i alla praktiska ämnen. Alla aktiviteter och evenemang utanför klassen är tvåspråkiga. Eleverna från båda språkgrupperna äter och har rast samtidigt.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet hålls i finska förskolans utrymmen i skolans källarvåning.