Välkommen till Edsevö skola!

Läsåret 2019-2020 är elevantalet 32.

Årskurs 1-2: 10 elever

Årskurs 3-4: 10 elever

Årskurs 5-6: 12 elever

I skolbyggnaden verkar också Edsevön koulu. Tillsammans har skolorna skapat den så kallade "Edsevömodellen", "Edsevön malli". Den går ut på att elever från båda språkgrupperna är tillsammans i alla praktiska ämnen. Alla aktiviteter och evenemang utanför klassen är tvåspråkiga. Eleverna från båda språkgrupperna äter och har rast samtidigt.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet hålls i finska förskolans utrymmen.

Fr.o.m hösten 2019 finns även daghemmet Tummeliten i skolans utrymmen i källarvåningen.