Personalen i Edsevö skola

Läsåret 2016 - 2017

Lärare

Åk 1-2 Susanne Gunell
Åk 3-4 Sonja Cederberg, rektor
Åk 5-6 Hanna Molander
Speciallärare, Alexandra Sten


Övrig personal

För- och eftermiddagsvård: Anne Lind ledare

Kökspersonal, Tanja Högnäs
Städpersonal, Åsa West, Tina Granholm
Vaktmästare, Kaj Saviaro (måndag, onsdag)


Kurator

Jennie Lassfolk, 7850 296, 044-0850 296
 jennie.lassfolk@pedersore.fi


Skolhälsovårdare

Elina Sandkulla, 050-438 3939


Direktion

Edsevö skola och Edsevön koulu har en gemensam direktion med nio medlemmar. Direktionen är vald för åren 2013-2016. Efter halva perioden byts ordföranden ut mot en direktionsmedlem från den andra språkgruppen.

Direktionsmedlemmar:

Landén Tomas, ordf.
Tuominen-Suarez Virve, viceordf.
Hellund Stefan
Skytte Annika
Thodin Yvonne
Emran Mohammed
Cederberg Sonja, lärarrepr.
Mika Järvinen , lärarrepr.
Gunilla Björkskog, personalrepr.
Bjarne Wikström, nämndens repr.