Coolkåren

Bennäs skola har en elevkårsstyrelse som heter Bennäs "coolkår". Representanter väljs från varje klass och styrelsen har en lärarrepresentant. Styrelsen har protokollförda möten. Demokrati i praktik!
Styrelsn tog initiativ till småstjärnorna, "tjirutunno" lekdag för hela skolan och "Klumpfotbollsmatch". Representanter kan inte väljas för 2 perioder efter varandra.