Lektionstider i Bennäs skola

08.15 - 09.00
09.15 - 10.00
10.15 - 11.00
Lunch kl. 10.45 åk 2-4
Lunch kl. 11, åk 1 och åk 5-6
11.30 - 12.15
12.30 - 13.15
13.30 - 14.15
14.30 - 15.15