Lektionstider i Bennäs skola

08.15 - 09.00
09.15 - 10.00
10.05 - 10.50
11.30 - 12.15
12.30 - 13.15
13.30 - 14.15
14.30 - 15.15