Lektionstider i Bäckby skola



Lektionstiderna är

08.20-09.05

09.20-10.05

10.20-11.05

11.35-12.20

12.35-13.20

13.35-14.20