Kontakt och personal

 

Telefonnummer:

Rektor: 06-7850511/0504004234
Lärarrum 06-7850524
Köket 06-7850512


Lärare

Stina Levlin, åk 1-2
Lucas Eriksson, åk 3-4
Sofia Kass, timlärare och speciallärare
Tore Jungerstam, åk 5-6

Tore Jungerstam är rektor och Stina Levlin är vicerektor.


Övrig personal

Kerstin Hokkanen har hand om vårt kök samt lokalvården. Maten får vi från Esselunden.
Greger Lindström är gårdskarl på deltid.


Kurator

Jennie Lassfolk, 7850 296, 044-0850 296
 jennie.lassfolk@pedersore.fi


Skolhälsovårdare

Lina Back, 050-467 8127
lina.back@jakobstad.fi


Direktionsmedlemmar

Jan-Anders Lassila, ordförande
Ulrica Flinck, vice ordförande
Tore Jungerstam, sekreterare
Gun-Viol Ahlvik
Kent Bodbacka
Clara Sulkakoski
Kerstin Hokkanen, pers. repr.
Tommy Nylund, nämndens repr.