Skolskjutsar för skolelever

läsåret 2016 - 2017

Har ni frågor angående skolskjutsar kan ni kontakta er skola/förskola under följande dagar/tider:

Förskolornas föreståndare ger information om skolskjutsarna fr.o.m. 8.8.2016

Bennäs skola: 11.08.2016 kl. 8.00 - 10.00,  tel. 050-574 1975

Bäckby skola: fr.o.m. 8.8.2016, tel. 050-400 4234

Edsevön koulu: fr.o.m. 8.8.2016,  tel. 044-755 7603

Edsevö skola: 11.8.2016, tel. 050-374 8277

Forsby skola: 11.8.2016 kl. 9.00 -15.00, 12.8.2016 kl. 13 - 15.00, tel. 050-595 3879

Kållby-Heimbacka skola: 11.8.2016, tel. 050-591 3557

Kyrkoby skola: 11.8.2016, tel. 044-755 7038

Lepplax skola: 10.8 - 12.8. 2016,  tel. 040-056 8619

Purmo skola: 10.8.2016 kl 15 -18, 11.8.2016 kl 12 - 21, tel. 050-531 6791

Sundby skola: 11.8.2016 - 12.8.2016, tel. 050-378 2174

Ytteresse skola: 10.8.2016, tel. 06-7850 535 eller 040-7207817

Östensö skola: fr.o.m. 8.8.2016, tel. 06-7850 291/044-085 0901

Överesse skola: fr.o.m. 8.8.2016, tel. 050-343 2503

Sursik skola: fr.o.m. 1.8.2016, tel. 06-7850 257/06-7850 255. Mera information finns här >>>

Pedersöre gymnasium: 10.8 - 11.8.2016 kl. 10.00 - 12.00, tel. 06-7850 271/0504349146

Tidtabell får ni direkt från taxitrafikanterna och bussbolagen
Trafikanternas kontaktuppgifter

Taxi används där busslinje inte finns

Carina Hägg tel. 06-7850 254