Skolskjutsar för skolelever

läsåret 2017 - 2018

Har ni frågor angående skolskjutsar kan ni kontakta er skola/förskola under följande dagar/tider:

Förskolornas föreståndare ger information om skolskjutsarna fr.o.m. 9.8.2017

Bennäs skola: fr.o.m 10.8.2017, tel.050 3782174

Bäckby skola: fr.o.m. 10.8 .2017, tel. 050 4004234

Edsevön koulu: fr.o.m. 7.8 .2017 - 11.8.2017 kl 8 - 15,  tel. 044 7557603

Edsevö skola: 9.8.2017 - 10.8.2017 kl 12, tel. 050 3784286

Forsby skola: 10.8.2017 kl 13 -15 och 11.8.2017 kl 9 -15, tel. 050 5953879

Kållby-Heimbacka skola: 10.8 - 11.8.2017, tel. 050 5632629

Kyrkoby skola: fr.o.m. 7.8.2017, tel. 044 7557039

Lepplax skola: fr.o.m. 9.8.2017,  tel. 0400 568619

Purmo skola: fr.o.m. 8.8.2017, tel.050 5316791

Sundby skola: fr.o.m. 7.8.2017, tel. 050 5741975/050 3782307

Ytteresse skola: 10.8.2017 - 11.8.2017, tel. 040 7207817

Östensö skola: 7.8.2017 - 11.8.2017 kl. 9 - 12, tel.7850291

Överesse skola: fr.o.m 9.8.2017, tel. 050 3432503

Sursik skola: fr.o.m 1.8.2017, tel. 7850257/7850255. Mera information finns här >>>

Pedersöre gymnasium: 9.8 - 10.8.2017 kl 10 - 11, tel. 7850271/050 4349146

Tidtabell får ni direkt från taxitrafikanterna och bussbolagen
Trafikanternas kontaktuppgifter

Taxi används där busslinje inte finns

Carina Hägg tel. 06-7850 254