Skolskjutsar för skolelever

läsåret 2019 - 2020

Har ni frågor angående skolskjutsar kan ni kontakta er skola/förskola under följande dagar/tider:

Bennäs 

fr.o.m 9.8.2019 kl. 9 - 16

050 3782174

Bäckby

fr.o.m. 5.8.2019

050 4004234

Edsevön

fr.o.m. 5.8 .2019 

044 7557603

Edsevö

fr.o.m. 8.8.2019

050 3784286

Forsby

fr.o.m. 8.8.2019

050 5953879

Kållby-Heimbacka

fr.o.m. 9.8.2019 kl. 9-16

050 5632629

Kyrkoby

fr.o.m. 5.8.2019

044 7557038

Lepplax

fr.o.m. 9.8.2019

0400 568619

Purmo

fr.o.m. 7.8.2019

050 5316791

Sundby

fr.o.m. 12.8.2019 kl. 8 -15

050 5741975

Ytteresse

fr.o.m. 9.8.2019 kl. 8-12

040 7207817

Östensö

7.8.2018 - 9.8.2019 kl. 9 - 12

050 3001076

Överesse

fr.o.m 6.8.2019

044 7455538

Sursik

fr.o.m 1.8.2019

7850257/7850255

PG

8.8 - 9.8.2019 kl 10 - 11

7850271/0504349146 

Förskolornas föreståndare ger information om skolskjutsarna fr.o.m. 09.8.2019

 

Tidtabell får ni direkt från taxitrafikanterna och bussbolagen
Trafikanternas kontaktuppgifter

Taxi används där busslinje inte finns

Carina Hägg tel. 06-7850 254