Skolskjutsar för skolelever

läsåret 2018 - 2019

Har ni frågor angående skolskjutsar kan ni kontakta er skola/förskola under följande dagar/tider:

Bennäs skola fr.o.m. 10.8.2018 kl. 9 - 16 tel. 050 3782174
Bäckby skola fr.o.m. 10.8.2018 tel. 050 4004234
Edsevön koulu fr.o.m. 6.8 .2018 - 10.8.2018 kl. 8 - 15 tel. 044 7557603
Edsevö skola fr.o.m. 9.8.2018 tel. 050 3784286
Forsby skola fr.o.m. 8.8.2018 tel. 050 5953879
Kållby-Heimbacka skola fr.o.m. 9.8.2018 tel. 050 5632629
Kyrkoby skola fr.o.m. 6.8.2018 tel. 044 7557039
Lepplax skola fr.o.m. 9.8.2018 tel. 0400 568619
Purmo skola fr.o.m. 8.8.2018 tel. 050 5316791
Sundby skola fr.o.m. 10.8.2018 kl. 8 -12 tel. 050 5741975/050 3782307
Ytteresse skola fr.o.m. 9.8.2018 tel. 040 7207817
Östensö skola 8.8.2018 - 10.8.2018 kl. 9 - 12 tel. 7850291
Överesse skola fr.o.m. 6.8.2018 tel. 044 7455538
Sursik skola fr.o.m. 30.7.2018 tel. 7850257/7850255
Pedersöre gymnasium 9.8 - 10.8.2018 kl 10 - 11 tel. 7850271/050 4349146

Förskolornas föreståndare ger information om skolskjutsarna fr.o.m. 09.8.2018

Tidtabell får ni direkt från taxitrafikanterna och bussbolagen
Trafikanternas kontaktuppgifter

Taxi används där busslinje inte finns

Carina Hägg tel. 06-7850 254