Skolskjutsar

DuVi 131204 0053 SKOLSKJUTSARKommunen ordnar skolskjuts för elever i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Skolskjutsfrågor och upphandling av skolskjuts besluts av Dagvårds- och utbildningsnämnden.

Skolskjuts för skolelever gäller mellan hem och skola. Skolskjuts för förskolelever gäller alternativt mellan hemmet och förskolan eller mellan dagvården och förskolan.

Skolskjuts anordnas för elever i förskoleklass och i grundskolan, vilka har en färdväg till skolan som överstiger nedanstående avstånd.

Förskola: 3 km
Åk 1-3: 3 km
Åk 4-9: 5 km
Gymnasiet: 5 km