Specialdieter

Kostservice-enheten kräver inte intyg från hälsovårdare för laktosfattig eller laktosfri diet. Vi önskar att föräldrar med barn i dagvård och skolåldern tar kontakt med personalen i centralköken, muntligen eller skriftligen, och berättar om att deras barn behöver få laktosfattig eller laktosfri kost.

Vid övriga specialdieter ex. glutenintolerans, diabetes, allergier osv. vill vi också i fortsättning ha intyg från hälsovårdare. Samtidigt får föräldrarna gärna kontakta kökspersonalen.

Ifall behov av diet uppkommer under skolåret tar man genast kontakt med sitt centralkök.

Vid Sursik skola skall elever med specialdiet kontakta dietkocken och informera om sin diet.

Tilläggsuppgifter: kosthålls- och städchef , Monika Asplund tel. 7850121, monika.asplund@pedersore.fi.