tummelitenTummeliten förskola/daghem

Holmvägen 4
68870 Edsevö
Tel. (06)785 0557 eller 044-085 0557

tummeliten@pedersore.fi


Kontaktuppgifter och personal