Kontaktuppgifter och personal

Snäckan förskola/specialdaghem: kansli tel. 06-7850 554, arbetsrum tel.06-7850555 eller tel. 050-5294 857

Daghemsföreståndare, specialbarnträdgårdslärare Charlotte Snellman 3 dagar/vecka måndag - onsdag, Gunilla Häggman 2 dagar/vecka, torsdag - fredag

tel. 06-7850 554, 06-7850 555 eller 050-5294 857


Avdelning Pricken, tel. 06-7850 556

Barnträdgårdslärare Tina Enkvist och barnskötare Annika Snellman/Lilian Ena


Avdelning Vita kaninerna

Barnträdgårdslärare Maria Snårbacka och barnskötare Ann-Christine Kjellman. Assistenter Siv Häggman och Annika Roos.


Avdelning Vitnos

Barnträdgårdslärare Maria Rönnqvist och barnskötare Janina Södö


Föreståndare/specialbarnträdgårdslärare Charlotte Snellman och specialbarnträdgårdslärare Gunilla Häggman, ansvarar för specialundervisningen.


Eftisledare, tel. 044-3405 408

Skoleftis: Jannike Häggblom
Förskoleftis: Jennie Käcko


Städare

Cicilia Gunell, Sara Hagström och Camilla Eklund