Kontaktuppgifter och personal

Snäckan förskola/specialdaghem: kansli tel. 06-7850 554, arbetsrum tel.06-7850 555 eller tel. 044-7557 692.

Tf. daghemsföreståndare/barnträdgårdslärare Maria Snårbacka och viceföreståndare specialbarnträdgårdslärare Gunilla Häggman (tel. 044-7101 803)


Avdelning Pricken, tel. 06-7850 556

Barnträdgårdslärare Tina Enkvist, barnskötare Annika Snellman/Lilian Ena samt assistent Siv Häggman.


Avdelning Vita kaninerna

Barnträdgårdslärare Maria Snårbacka och Maria Rönnqvist samt barnskötare Ann-Christine Kjellman.

Specialbarnträdgårdslärare Gunilla Häggman, ansvarar för specialundervisningen.


Eftisledare, tel. 044-7557 692.

Eftis: Jennie Käcko och Siv Häggman.


Städare

Cicilia Gunell, Sara Hagström och Camilla Eklund.