Kontaktuppgifter och personal

Snäckan förskola/resursenhet: kansli tel. 06-7850 554, arbetsrum tel.06-7850 555 eller tel. 044-7557 692.

tf. föreståndare/lärare i förskola: Maria Snårbacka
viceföreståndare speciallärare inom småbarnspedagogik och förskola: Gunilla Häggman (tel. 044-7101 803)


Avdelning Pricken, tel. 06-7850 556

lärare i förskola: Tina Enkvist
barnskötare: Annika Snellman/Lilian Ena
assistent: Siv Häggman.


Avdelning Vita kaninerna

lärare i förskola: Maria Rönnqvist
barnskötare: Ann-Christine Kjellman/Camilla Svenlin


Skoleftis, tel. 044-7557 69

eftisledare: Jennie Käcko och Julia Häggman.


Städare

Cicilia Gunell, Sara Hagström och Camilla Eklund.


 Fastighetsskötare