Kontaktuppgifter och personal

Purmo förskola/daghem tel. 06-7850 542 eller 044-3778991

Daghemsföreståndare/ lärare i förskolan Maria Enell,

tel. 06-7850 542 eller 044-3778991

Lärare i förskolan: Maria Enell
Barnskötare: Sonja Nilsson


Fastighetsskötare