Kontaktuppgifter och personal

Purmo förskola/daghem tel. 06-7850 542 eller 044-3778991

Daghemsföreståndare/ barnträdgårdslärare Maria Enell,

tel. 06-7850 542 eller 044-3778991

Barnskötare Sonja Nilsson och Carola Östman.