Kontaktuppgifter och personal

Östensö förskola,  tel. 7850 293 eller 044-5850 840


Barnträdgårdslärare Ulrika Hansson och barnskötare Ida Björklund.