Vår profil

Museigränden förskola lägger stor tyngd på natur och miljö samt språkdusch i finska.

Naturkänsla

Med vistelsen utei naturen vill vi låta barnen få en känsla för skogen, stubben, stenen, ängen mm. Att bara vara i naturen ger barnen en frihetskänsla blandat med en facination av det de ser runtomkring sig. Ute i naturen leker, upptäcker och diskuterar barnen naturens händelser och årstidernas skiftningar. Barnen lär sig värdesätta naturen och vara rädda om den, känna ansvar för växter, fåglar och djur.

Språkdusch

I språkduschen bekantar vi oss med det finska språket i sånger, sagor och lekar. Genom att barnen får lära sig namn på djur, siffror, färger mm. Genom att barnen får lära sig namn på djur, siffror, färger mm. sänks tröskeln till fortsatt lärande i skolan.