Vår profil

Museigränden förskola lägger stor tyngd på natur och miljö samt språkdusch i finska.

Naturkänsla

Med vistelsen utei naturen vill vi låta barnen få en känsla för skogen, stubben, stenen, ängen mm. Att bara vara i naturen ger barnen en frihetskänsla blandat med en fascination av det de ser runtomkring sig. Ute i naturen leker, upptäcker och diskuterar barnen naturens händelser och årstidernas skiftningar. Barnen lär sig värdesätta naturen och vara rädda om den, känna ansvar för växter, fåglar och djur.

Språkdusch

I språkduschen bekantar vi oss med det finska språket i sånger, sagor och lekar. Genom att barnen får lära sig namn på djur, siffror, färger mm. sänks tröskeln till fortsatt lärande i skolan.