Vår profil


Verksamhet

Förskolan arbetar enligt förskolans läroplan och daghemsavdelningarna enligt planen för småbarnspedagogik.
Vi vill ge barnen god omsorg, vård och fostran.
Vi vill ge barnen en trygg miljö, där alla blir sedda av närvarande, iakttagande och lyssnande pedagoger.
Barn, föräldrar och personal möts med respekt och omtanke.
Vi vill skapa tillit och trygghet i kontakten med föräldrarna.

Vår vision

Jag kan, jag vill, jag vågar.

Låt alla blommor blomma.