Kontaktuppgifter och personal

Lepplax förskola/daghem tel. 06-7850 577 eller 044-7557 041


Daghemsföreståndare Carola Koviu, tel. 06-7850 577 eller 044- 7557 041


Förskola Blåmesen

Daghemsföreståndare, barnträdgårdslärare Carola Koivu, tel. 06-7850 577 eller 044-7557 041, barnträdgårdslärare Heidi Söderström, barnskötare Sabina Granbacka och gruppassistent Anette Hjulfors.


Avdelning Rödhaken, tel. 044-7557 042

Barnträdgårdslärare Sonja Mård och barnskötare Regina Häggblom-Blässar


Avdelning Gulsparven, tel. 044-7557 043

Barnträdgårdslärare Maj-Len Stenman och barnskötare Marian Snellman.


Tf. eftisledare, tel. 044-3569 874

Tommy Granroth som också jobbar en del av förmiddagen i förskolan.


Köket, tel. 06-7850 578

Katja Wiklund.


Fastighetsskötare

Peter Englund.(vikarie Fjalar Söderlund)