Kontaktuppgifter och personal


Daghemsföreståndare

Carola Koviu, tel. 06-7850 577 eller 044- 7557 042


Förskola Blåmesen, tel. 06-7850 577 eller 044-7557 041

Lärare inom förskolan: Heidi Söderström (vice föreståndare)

Lärare inom förskolan: Maj-Len Stenman

t.f. barnskötare Lilian Åstrand-Blomqvist

gruppassistent: Anette Hjulfors


Avdelning Rödhaken, tel. 044-7557 042

Daghemsföreståndare och lärare inom småbarnspedagogik Carola Koivu,

lärare inom småbarnspedagogik: Jenny Bagge

barnskötare Regina Häggblom-Blässar


Avdelning Gulsparven, tel. 044-7557 043

Lärare inom småbarnspedagogik: Sonja Mård 

barnskötare: Marian Snellman.

Tf. barnskötare Angelica Hästö


Eftisledare, tel. 044-3569 874

Barnskötare: Ann Pettersson.


Köks- och städpersonal tel. 06-7850 578

Katja Wiklund


Fastighetsskötare