Kontaktuppgifter och personal

Lappfors förskola/daghem tel. 06-7850 553 eller 044-2990 480

Föreståndare/lärare inom småbarnspedagogik Sebastian Dahlman, föreståndare för Lappfors daghem och Museigränden förskola/eftis, tel. 06-7850 543 eller 044-5632 324


Lärare inom småbarnspedagogik: Tanja Ruuhinen (viceföreståndare)
barnskötare: Knutar Carina