Kontaktuppgifter och personal

Lappfors förskola/daghem tel. 06-7850 553 eller 044-2990 480

Föreståndare/barnträdgårdslärare Sebastian Dahlman, föreståndare för Lappfors daghem och Museigränden förskola/eftis, tel. 06-7850 543 eller 044-5632 324


Vice föreståndare/barnträdgårdslärare Marléne Wik, tel. 06-7850 553 eller 044-2990 480


Barnträdgårdslärare Tanja Ruuhinen och barnskötare Jeanette Bodbacka.

Tf. eftisledare Carina Knutar (jobbar en dag/vecka vid Lappfors daghem)