Kontaktuppgifter och personal

Lappfors förskola/daghem tel. 06-7850 553 eller 044-2990 480

Föreståndare/barnträdgårdslärare Sebastian Dahlman, föreståndare för Lappfors daghem och Museigränden förskola/eftis, tel. 06-7850 543 eller 044-5632 324


Barnträdgårdslärare Tanja Ruuhinen (viceföreståndare) och barnskötare Jeanette Eklund.