Vår profil

Verksamhet

Här på Ekan har vi två förskolegrupper, "Ekorrarna" och "Igelkottarna".
Förutom Kyrkekans egna utrymmen använder vi Kyrkoby Skolas gymnastiksal och slöjdsal i vår verksamhet.
Biblioteket, som finns i samma byggnad, besöker vi ofta.
Mera om verksamheten se "Läroplan"