Kontaktuppgifter och personal


Daghemsföreståndare, barnträdgårdslärare Ann-Sofie Melin,

tel. 06-7850 539 eller  044-5567 701


Barnträdgårdslärare  Ann Bränn, barnskötare Gunilla Träisk och Heidi Strandwall samt t.f.barnträdgårdsläare Viveka Sjöskog och t.f. barnskötare Anna Portin.


Vaktmästare Guy Edfelt