Kontaktuppgifter och personal


Daghemsföreståndare, barnträdgårdslärare Ann Bränn,

tel. 06-7850 539 eller  044-5567 701

Gruppen vita kaniner,  tel: 044 7557676

Gruppen bruna kaniner, tel: 044 5567701

Gruppen  ekorrarna, tel: 0447455921


Barnträdgårdslärare Ann-Sofie Melin och Viveka Sjöskog samt barnskötare Anna Jansson, Carina Knutar och Heidi Strandwall.


Vaktmästare Guy Edfelt