Kontaktuppgifter och personal


Daghemsföreståndare, barnträdgårdslärare Ann Bränn,

tel. 06-7850 539 eller  044-5567 701


Barnträdgårdslärare Ann-Sofie Melin och Viveka Sjöskog samt barnskötare Gunilla Träisk och Heidi Strandwall.


Vaktmästare Guy Edfelt