Kontaktuppgifter och personal

Kållby förskola/daghem tel. (06)7850 541.


Tf. daghemsföreståndare/lärare inom småbarnspedagogik Ida Åsvik tel. (06)7850 541.


Specialbarnträdgårdslärare Camilla Nyman besöker oss regelbundet. Kontakta henne gärna om ni har något ni undrar över gällande ert barns utveckling, tel. 06-7850 329 eller 044-5557 618.

I Kållby daghem finns Emil och Julia avdelningar för barn i åldern 1-5 år samt en förskolegrupp (Evelina)


Förskolan Evelina, tel. 044-0987 852

Lärare inom förskolan Erica Ellfolk och Ida Åsvik samt barnskötare Helena Englund.


Avdelning Emil (1 - 3 år) tel. 044-3692 356

Lärare inom småbarnspedgogik Josefine Björkell och barnskötare Camilla Enqvist.


Avdelning Julia (2 - 5 år) tel. 044-7557 651

Lärare inom småbarnspedagogik Ann-Christine Mård och Linda Eriksson samt barnskötare Tina Löf-Borgmästars.


Kök och städning:

Annika Holmborg, tel. 044-7557 554

Gårdskarl:

Peter Englund, tel. 050-5625 710