Kontaktuppgifter och personal

Kållby förskola/daghem tel. (06)7850 544 eller 044-2990 481


Daghemsföreståndare/barnträdgårdslärare Gun Holmström-Skrabb, föreståndare för både Kållby förskola/daghem och Daghemmet Diamanten, tel. 044-2990 481


Specialbarnträdgårdslärare Camilla Nyman besöker oss regelbundet. Kontakta henne gärna om ni har något ni undrar över gällande ert barns utveckling, tel. 06-7850 329 eller 044-5557 618.

I Kållby daghem finns Emil och Julia avdelningar för barn i åldern 1-5 år samt en förskolegrupp (Evelina)

Ordinarie vikarie Alexandra Östergård.


Förskolan Evelina, tel. 044-0987 852

Barnträdgårdslärare Erica Ellfolk och Janina Södö samt barnskötare Helena Englund och Majvor Sandström.


Avdelning Emil (1 - 3 år) tel. 044-3692 356

Barnträdgårdslärare Josefine Björkell och barnskötare Camilla Enqvist.


Avdelning Julia (2 - 5 år) tel. 044-7557 651

Barnträdgårdslärare Ann-Christine Mård och Linda Eriksson, barnskötare Kristina Malm-Långnabba och daghemsbiträde Inga-Britt Lindfors.


Lekklubben (torsdag förmiddagar)

Barnträdgårdslärare Alexandra Östergård och barnskötare Majvor Sandström.


Kök och städning:

Annika Holmborg, tel. 044-7557 554

Gårdskarl:

Peter Englund, tel. 050-5625 710