Kontaktuppgifter och personal

Kållby förskola/daghem tel. (06)7850 544 eller 044-2990 481


Tf. daghemsföreståndare/barnträdgårdslärare Gun Holmström-Skrabb, föreståndare för både Kållby daghem och Daghemmet Diamanten, tel. 044-2990 481


Förskolan Evelina, tel. 044-0987 852

Barnträdgårdslärare Ida Åsvik och barnskötare Helena Englund.


Avdelning Emil (0 - 3 år) tel. 044-3692 356

Barnträdgårdslärare Ann-Christine Mård och familjedagvårdare Lilian Sjölind.


Avdelning Julia (3 - 5 år) tel. 044-7557 651

Tf. barnträdgårdslärare Josefine Björkell, barnskötare Camilla Enqvist och barnskötare Kristina Malm-Långnabba.


Köksa/städare:

Annika Holmborg, tel. 044-7557 654

Fastighetsskötare:

 Peter Englund, tel. 050-5625 710