Kållby förskola/daghem

Välkommen till Kållby förskola/daghem!

Katternövägen 43
68800 Kållby
Tel. (06)7850 541

Tf. daghemsföreståndare/lärare inom småbarnspedagogik Ida Åsvik tel. (06)7850 541.

kallby.daghem@pedersore.fi


Kontaktuppgifter och personal              Vår profil               Övrigt