Kållby förskola/daghem

Välkommen till Kållby förskola/daghem!

Katternövägen 43
68800 Kållby
Tel. (06)785 0544 eller 044-2990 481

Gemensam föreståndare för Kållby förskola/daghem och Diamanten är Gun Holmström-Skrabb, tel. 044-2990 481.

kallby.daghem@pedersore.fi


Kontaktuppgifter och personal              Vår profil               Övrigt