Trollebo

 i Forsby (underavdelning till Dressinen)

Kontaktuppgifter och personal

Rita Södergård

Gunnel Willfors

Adress: Forsbyvägen 348, 68920 Forsby

Tel: 044 085 0837

E-post: trollebo@pedersore.fi