Kontaktuppgifter och personal


Daghemsföreståndare Charlotte Sandén, tel. 06-7850 220 eller
044-7750 220


Förskolan Fjärilen, tel. 044-5557 613

Barnträdgårdslärare Camilla Viklund och Christina Liljeström, barnskötare  Åsa Nybohm och Mia Korkea-aho, gruppassistent Nina Djupsjöbacka och Jessica Lillvik.


Trollsländan, tel. 044-7557 664

Barnträdgårdslärare Sofie Östman och Sofie Wikblad, barnskötare Camilla Salo.


Gräshoppan, tel. 044-5850 874

Barnträdgårdslärare Ann-Christine Jansson och Eva-Stina Krohn, barnskötare Marie Mård


Lysmasken med Ekorrarna, tel. 044-7557 623

Barnträdgårdslärare Camilla Kronholm och barnskötare Carina Enkvist.

Husvikarie Mia-Lina Salo


Humlan, tel. 044-5274 062

Barnträdgårdslärare Mia Sandberg, barnskötare Camilla Wik och Gabriella Ljunggren.


Trollebo avdelning i Forsby, tel. 044-0850 837

Barnträdgårdslärare Sarah Hagström och familjedagvårdare Gun-Marie Sundström samt barnskötare Klara Sulkakoski


Eftis-ledare tel. 044-7557683

Lina Ena


Köket, tel. 044-5850 873

Ann-Christine Österlund, kock


Övriga

Camilla Berg, städare

Kristian Åminne, fastighetsskötare