Kontaktuppgifter och personal

Dressinen förskola/daghem 06-7850 220 eller 044-5557613 (daghemsföreståndare)


Daghemsföreståndare Lotten Sandén, tel. 06-7850 220 eller
044-7750 220


Förskolan Fjärilen, tel. 044-5557 613

Barnträdgårdslärare Camilla Viklund, barnträdgårdslärare Christina Liljeström, barnskötare Christina Järn, Monica Sjölund och gruppassistent Marie Mård.


Trollsländan, tel. 044-7557 664

Barnträdgårdslärare Camilla Kronholm, barnskötare Carina Enkvist, Pian Nyqvist och Monica Sjölund.


Gräshoppan, tel. 044-5850 874

Barnträdgårdslärare Sofie Östman och Sofie Lampakka samt barnskötare Camilla Salo och Sandra Grankulla.


Lysmasken, tel. 044-7557 623

Barnträdgårdslärare Ann-Christine Jansson och barnskötare Åsa Nybohm.


Humlan, tel. 044-5274 062

Barnträdgårdslärare Mia Sandberg, barnskötare Carola Ström och Camilla Wik samt familjedagvårdare Gun-Mari Sundström.


Trollebo avdelning i Forsby, tel. 044-0850 837

Barnskötare Gunnel Villfors och familjedagvårdare Gun-Marie Sundström.


Eftis-ledare tel. 044-5557 613

Hanna Levlin (19.4 - 2.6.17)


Köket, tel. 044-5850 873

Ann-Christine Österlund, kock


Övriga

Elisa Ferrao, städare

Kristian Åminne, fastighetsskötare