Kontaktuppgifter och personal


Daghemsföreståndare Lotten Sandén, tel. 06-7850 220 eller
044-7750 220


Förskolan Fjärilen, tel. 044-5557 613

Barnträdgårdslärare Camilla Viklund, barnträdgårdslärare Christina Liljeström, barnskötare Anna Jansson och Åsa Nybohm.


Trollsländan, tel. 044-7557 664

Barnträdgårdslärare Sofie Östman, barnträdgårdslärare Sofie Lampakka, barnskötare Camilla Salo och gruppassistent Marie Mård.


Gräshoppan, tel. 044-5850 874

Barnträdgårdslärare Ann-Christine Jansson och barnträdgårdslärare Eva-Stina Krohn.


Lysmasken med Ekorrarna, tel. 044-7557 623

Barnträdgårdslärare Camilla Kronholm och barnskötare Carina Enkvist.


Humlan, tel. 044-5274 062

Barnträdgårdslärare Mia Sandberg, barnskötare Carola Ström, Camilla Wik och Pian Nyqvist.


Trollebo avdelning i Forsby, tel. 044-0850 837

Barnskötare Gunnel Villfors.


Eftis-ledare tel. 044-7557683

Lina Ena


Köket, tel. 044-5850 873

Ann-Christine Österlund, kock
Sandra Sundelin, vikarie


Övriga

Elisa Ferrao, städare

Kristian Åminne, fastighetsskötare