Våra förskolor

Förskoleundervisning ordnas enligt följande läsåret 2019-2020


Dressinen förskola             

Vasavägen 40 B, 68910 Bennäs, Tel. 06 - 7850 220


Kyrkekan förskola

Skolhusvägen 31, 68600 Jakobstad, Tel. 06 - 7850 539


Kållby förskola

Katternövägen 43, 68800 Kållby, Tel. 06 - 7850 544


Lepplax förskola

Lepplaxvägen 97, 68530 Lepplax, Tel. 044-7557 041


Museigränden förskola       

Essevägen 166, 68820 Esse, Tel. 06 - 7850 543


Purmo förskola

Lillbyvägen 20, 68940 Lillby, Tel. 06 - 7850 542


Snäckan förskola

Ytteressevägen 212, 68810 Ytteresse, Tel. 06 - 7850 554


Östensö förskola

Skolvägen 44, 68910 Bennäs, Tel. 044 - 5850 840