Anmälan till förskolan

Anmälan till den avgiftsfria förskoleundervisningen för läsåret 2019-2020 sker 14 -22.1.2019. 

För alla barn som är födda år 2013 och som är skrivna i Pedersöre kommun anvisas en plats i förskoleundervisningen. Till barnets vårdnadshavare skickas ett brev till hemadressen inom vecka 3, med information om barnets primära förskoleplats, samt anvisningar om hur platsen ska tas emot. I förskoleundervisningen deltar även sjuåringar som beviljats uppskov med skolstarten eller femåringar som har beslut om förlängd läroplikt.

Vårdnadshavarna bekräftar sitt barns förskoleplats elektroniskt senast den 22.1.2019 med bifogade WILMA koder. Anvisningar och användarkoder för Wilma finns i brevet.

Har du inga barn i Wilma från förr, gå till den här adressen:https://wilma.pedersore.fi/connect

Har du barn från förr i Wilma, gå till den här adressen: https://wilma.pedersore.fi/

 Ifall vårdnadshavarna inte kan anmäla barnet till förskolan via Wilma kan de anmäla barnet genom att fylla i en pappersblankett, som fås från kansliet. Anmälningsblanketten förs till den förskola man i första hand söker till.

Kontakta kansliet för utbildning och småbarnspedagogik om du inte fått brevet.

På samma blankett ansöker ni om skjuts till/ från förskolan (skjuts beviljas om resan överstiger 3 km). Obs! Skjuts ordnas endast från barnets stadigvarande bostadsadress till den anvisade förskolan, till vars område barnet hör.

Småbarnspedagogisk verksamhet (dagvård) före och efter förskolan

I fall barnet behöver dagvård (småbarnspedagogisk verksamhet) före och efter förskolan, ansöker du här >>>    . Detta ordnas i första hand på samma ställe som förskolan. Dagvården utanför förskoletiden är avgiftsbelagd. Ansök om den i samband med anmälan till förskolan och tveka inte att ta kontakt ifall du har frågor! 

Förskoletiden är 4h/dag under skolornas läsår. Förskoleundervisningen är avgiftsfri.

Antagning till annan förskola än närförskolan

Vårdnadshavarna kan ansöka om plats för sitt barn i en annan förskola än anvisad närförskola. I fall ni önskar att ert barn börjar i annan förskola än den anvisade bör ansökan inlämnas till Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik, svenska sektionen senast 15.2.2019. (Blankett för ansökan). Anhållan kan avslås om det inte finns plats i förskolegruppen efter att barnen i förskolans eget upptagningsområde fått plats.

Prioriteringsordning
Om det finns flera sökande än det finns platser tillämpas prioritetsordningen enligt Pedersöre kommuns Tillämpningsdirektiv för avdelningen för utbildning och småbarnspedagogik. Löneintyg samt inkomstuppgifter för fastställande av dagvårdsavgifter skickas inom den månad som barnet börjar i dagvård. Vid förskolorna ordnas besökskväll med information senare under våren, meddelande om tidpunkt skickas från förskolan.


ÄNDRING AV DAGVÅRD I FÖRSKOLA

Den som önskar ändring av barnets dagvårdsplats gör dett skriftligt på följande blankett >>>   


UPPSÄGNING AV DAGVÅRDSPLATS

Den som önskar säga upp en dagvårdsplats, gör detta skriftligt på följande blankett >>>   


Yvonne Borgmästars,
ledare för nybörjarundervisning och småbarnspedagogik, tel. 06-7850 204

Sonja Engström/Margaretha Lampa
kanslist, tel. 06-785 0203

Pedersöre kommun
Dagvårdskansliet/Sonja Engström/Margaretha Lampa
Pb 1, 68911 Bennäs