Anmälan till förskolan

 

Anmälan till förskoleundervisningen samt kompletterande småbarnspedagogik (dagvård) före och efter förskolan

Förskolan börjar den 13 augusti 2020 och undervisningen ordnas 4 h varje skoldag, mellan kl. 8-13:00. Förskoleundervisningen är obligatorisk och avgiftsfri.

För alla barn som är födda år 2014 och skrivna i Pedersöre kommun anvisas en plats i förskoleundervisningen enligt språk, hemadress eller förhandsuppgifter. Vårdnadshavarna gör anmälan genom det elektroniska systemet Wilma senast den 14.2.2020.

Anmälan sker med bifogade WILMA koder. Anvisningar och användarkoder för Wilma finns i brev som skickas inom vecka 5. Kontakta kansliet för utbildning och småbarns-pedagogik om du inte fått brevet.

På samma blankett ansöker ni om skjuts till/ från förskolan (skjuts beviljas om resan överstiger 3 km). Obs! Skjuts ordnas endast från barnets stadigvarande bostadsadress till den anvisade förskolan, till vars område barnet hör.

Anmälan sker via dessa länkar;
Har du inga barn i Wilma från förr, gå till den här adressen: https://wilma.pedersore.fi/connect
Har du barn från förr i Wilma, gå till den här adressen:
https://wilma.pedersore.fi/

Kompletterande småbarnspedagogik (dagvård) före och efter förskolan

I fall barnet behöver kompletterande småbarnspedagogik (dagvård) före och efter förskolan, ordnas detta i första hand på samma ställe som förskolan. Avgiften bestäms enligt vårdnads-havarens inkomster.
Ansök  här >>>   

Antagning till annan förskola än anvisad förskola

I fall du vill ansöka om plats för ditt barn i en annan förskola än anvisad förskola, bör ansökan inlämnas till Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik, svenska sektionen senast 2.3.2020(Blankett för ansökan fås från kansliet)

Anhållan kan avslås om det inte finns plats i förskolgruppen efter att barnen i förskolans eget upptagningsområde fått plats. Om det finns flera sökande än det finns platser tillämpas prioritetsordningen enligt Pedersöre kommuns Tillämpningsdirektiv för avdelningen för utbildning och småbarnspedagogik


ÄNDRING AV DAGVÅRD I FÖRSKOLA
blankett >>>   


UPPSÄGNING AV DAGVÅRDSPLATS
blankett >>>   


Yvonne Borgmästars,
ledare för nybörjarundervisning och småbarnspedagogik, tel. 06-7850 204


Margaretha Lampa
Kanslist, tel. 06-7850203
email: dagvardskansliet@pedersore.fi