Anmälan till förskolan


Den elektroniska anmälningsblanketten finns nu tillgänglig. Du kan fylla i blanketten och skicka in den elektroniskt. Om du vill kan du spara en kopia av den ifyllda blanketten på din egen dator.

Skicka in din anmälan till Dagvårds- och utbildningsavdelningens kansli senast 24.01.2017.

Barn som är födda år 2011 ska inleda förskoleundervisningen hösten 2017 i närliggande förskola.

Förskolan är avgiftsfri och ordnas 4 h/dag enligt skolans arbetsordning.

Höstterminen inleds 14.08.2017.

Dagvård före och efter förskolan ordnas på samma ställe för de barn som behöver dagvård.

Fyll i den elektroniska anmälningsblanketten. På samma blankett ansöker ni om dagvård och skjuts till förskolan (beviljas om resan överstiger 3 km). Obs! Skjuts ordnas endast till den närliggande förskolan, till vars område barnet hör.

Löneintyg samt inkomstuppgifter för fastställande av dagvårdsavgifter skickas inom den månad som barnet börjar i dagvård.

Vid förskolorna ordnas besökskväll med information senare under våren, meddelande om tidpunkt skickas från förskolan.


ÄNDRING AV DAGVÅRD I FÖRSKOLA

Den som önskar ändring av barnets dagvårdsplats gör dett skriftligt på följande blankett >>>   


UPPSÄGNING AV DAGVÅRDSPLATS

Den som önskar säga upp en dagvårdsplats, gör detta skriftligt på följande blankett >>>   


Yvonne Borgmästars,
ledare för förskola och eftermiddagsverksamhet, tel. 06-7850 204

Sonja Engström/Margaretha Lampa
kanslist, tel. 06-785 0203

Pedersöre kommun
Dagvårdskansliet/Sonja Engström/Margaretha Lampa
Pb 1, 68911 Bennäs