MGL9432 1 FOeRSKOLA

Välkommen till förskolan!


Inom den svenskspråkiga avdelningen i Pedersöre kommun ges förskolundervisningen i samband med dagvård.

Det  finns 10 svenskspråkiga förskolor som upprätthålls av kommunen.

Förskolan är avgiftsfri och ordnas 4 h/dag enligt skolans arbetsordning.

Kommunen ordnar skolskjuts för elever i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Skolskjuts anordnas för elever i förskolklass, vilka har en färdväg till skolan som överstiger 3 km. Skolskjuts för förskolelever gäller alternativt mellan hemmet och förskolan eller mellan dagvården och förskolan. Läs mer om skolskjutsar här >>