Kontaktuppgifter till kurator och skolpsykolog


Fr.o.m. 1.1.2017 - 9.6.2017 är Jennie Lassfolk skolkurator för årskurserna 1-6. 
 Jennie har sitt tjänsterum vid skolkansliet och åker runt till skolorna där hon träffar eleverna och deltar i elevvårdsmöten.

Tel. 7850 296 eller 044 0850 296
E-post: jennie.lassfolk@pedersore.fi


Fr.o.m. 1.1.2017 - 9.6.2017 är Malin Muukkonen skolkurator för årskurserna 7-9 i Sursik skola. Hon finns på Sursik skola alla dagar. Vid övergången från åk 6 till åk 7 fungerar Malin som kontaktperson och besöker åk 6 i alla skolor.

Tel. 7850 286 eller 050 5375 926
E-post: malin.muukkonen@pedersore.fi

Pia Rosengård är tjänstledig under tiden 1.1.2017 - 9.6.2017. Malin vikarierar Pia och Jennie vikarierar Malin.


Skolkurator för Sursik skola och Pedesöre gymnasium är Linda Fagerudd. Hon träffar alla i åk 7. Linda finns på Sursik enligt övereskommelse.

Tel. 044-7557 035
E-post: linda.fagerudd@pedersore.fi


Skolpsykolog Jenny Keituri är tjänstledig och vikarieras nu av Anette Nyman
Skolpsykologen är anställd av MHSO men arbetar i alla svenskspråkiga skolor i Pedersöre.
Föräldrar, elever och lärare kan kontakta skolpsykologen på tel. 050 4616 342 eller e-post: nymane@jakobstad.fi
Anette Nyman kan man kontakta  måndag - torsdag.


Mervi Järvenlahti toimii vuosiluokkien 1-6 koulukuraattorina.Mervi on Edsevön koululla kolmena maanantaina kuukaudessa. Häntä voi tavoitella kaikkina arkipäivinä puhelimen, wilman tai sähköpostin kautta.Puh. 044-785 1451
Sähköposti: mervi.jarvenlahti@pietarsaari.fi