IMG 8

Elever med särskilda behov i åk 7-9

Sursik skola samlar elever från hela kommunen i årskurserna 7-9. Skolan kan ta emot elever inom alla stödnivåer.* För elever med särskilt stöd och anpassade lärokurser ordnas undervisning i smågrupper i de centrala ämnena. En förutsättning för integrering i Sursik skola är att eleven kan delta i normalstora grupper t.ex. i gymnastik, musik och bildkonst. Skolan har även erfarenhet av att ta emot rörelsehindrade, synskadade och hörselskadade elever,

Det finns också möjlighet för elever med särskilda behov i åk 7-9 att delta i undervisningen i en liten grupp, som verkar i anknytning till Östensö skola. Elever med medelsvår eller svår utvecklingsstörning hänvisas till Östensö skola eller Jungmans skola i Jakobstad.