IMG 7

Alternativ skolgång för elever i årskurs 1-6

Barn med särskilda behov hänvisas i första hand till sin närskola. Beslutet om skolgång för barn med särskilda behov sker individuellt och i samråd med vårdnadshavaren. I diskussionerna tas i beaktande typen av funktionshinder eller svårighet, skofastighetens utformning, elevens individuella behov samt personalens kompetens och beredskap att undervisa ett barn med särskilda behov.

En framgångsrik integrering sker bäst genom koncentration av kompetens, personella resurser (t.ex. skolgångsbiträden), hjälpmedel, handledning och utbildning av personalen i skolor med lämpliga utrymmen. Genom att koncentrera placeringen av elever med särskilda behov till några få skolor, vill Pedersöre försäkra sig om att barn får jämlika möjligheter till högklassig undervisning. I första hand rekommenderas nedannämnda skolor och vårdnadshavaren bör därför ta i beaktande att val av andra skolor innebär att eventuella önskemål om utökande resurser måste tas till särskild prövning.

Ytteresse skola är i synnerhet lämplig för hörselskadade barn och barn med språk- och kommunikationsstörningar. Skolan samarbetar med daghemmet Snäckan och har tillgång till teckenspråkskunniga lärare.

Östensö skola är en liten skola som vid behov kan ta emot elever med särskilda behov.

Edsevön koulu är kommunens enda finskspråkiga skola. Aurinkoluokka har beredskap att ta emot elever med särskilda behov i åk 1-9. Edsevön koulu besöks regelbundet av skolkurator Mervi Järvenlahti.

Jungmans skola i Jakobstad är en träningsskola för elever med utvecklingsstörningar eller andra grava funktionshinder. Eleverna integreras i Kyrkostrands skola i de ämnen det är möjligt.