Våra verksamhetspunkter 2019 - 2020


Bennäs, Bennäs skola 044-7557 683

Edsevö, Edsevö skola 044-7557 602

Forsby, Forsby skola 044-7557 650

Kyrkoby, Kyrkekans förskola 044-3646 951

Kållby, Kållby-Heimbacka skola 044-0850 816

Lappfors, Lappfors daghem 044-2990 480

Lepplax, Lepplax förskola 044-356 9874

Purmo, Purmo skola 050-3447 862

Ytteresse, Snäckans förskola 044-7557 692

Östensö, Östensö skola 044-5850 840

Överesse, Museigrändens förskola 044- 5632 324

Ledare för förskola/eftermiddagsverksamhet, Yvonne Borgmästars tel. 06-7850 204

Dagvårdskanslist, Sonja Engström/Margaretha Lampa tel. 06-7850 203

Kommunens växel 06-7850 111