Ansök om plats till morgon-/eftermiddagsvård

Barnen får en plats i eftermiddagsverksamheten för ett år i sänder. Fyll i den elektroniska blanketten eller begär blanketter från dagvårds- och utbildningens kansli, Sonja Engström, tel. 06-7850 203.

ANSÖKNINGS-/UPPSÄGNINGS- OCH ÄNDRINGSBLANKETT >>

Förfrågningar angående verksamheten riktas till ledare för förskola/eftermiddagsverksamhet, Yvonne Borgmästars tel. 06-7850 204.