Utbildning i Pedersöre

Utmärkande för Pedersöre kommuns dagvårds- och utbildningsavdelning är ett decentraliserat skolnät. Inom den svenskspråkiga avdelningen ges förskolundervisningen i samband med dagvård och den allmänbildande grundläggande undervisningen i årskurs 1-6 i särskilda enheter. På årskurs 7-9 sammanförs eleverna från hela kommunen till Sursik skola.

Följande svenskspråkiga skolor (åk 1-6) upprätthålls av kommunen: Bennäs skola, Bäckby skola, Edsevö skola, Forsby skola, Kållby-Heimbacka skola, Kyrkoby skola, Lepplax skola, Purmo skola, Sundby skola, Ytteresse skola, Östensö skola, Överesse skola.

DuVi 131204 0273 VAeRA SKOLORDen finskspråkiga grundläggande undervisningen ges i Edsevön koulu på åk 0-6. De finskspråkiga eleverna på åk 7-9 går nu i Jakobstad men vid behov bör också finskspråkiga elever beredas möjligheter att fullgöra sin läroplikt i hemkommunen. Specialelever (finskspråkiga) bereds nu möjlighet att fullgöra hela sin läroplikt i Edsevön koulu.

Pedersöre har ett eget svenskspråkigt gymnasium. Ca. 40-50% av eleverna från den grundläggande utbildningen fortsätter i Pedersöre gymnasium.