Dagvårds- och utbildningsavdelningens kontaktuppgifter

IMG skolkansliBESÖKSADRESS: Kommungården i Bennäs, Skrufvilagatan 2, 68910 Bennäs
POSTADRESS: Pb 1, 68911 Bennäs
TEL: 06-785 0111 (växeln)
KANSLIETS ÖPPETTIDER:
Måndag 8.00-17.00, tisdag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-15.00
Under sommarperioden (1.6 - 31.8) måndag - fredag 8.00-15.00

UTBILDNINGSAVDELNINGEN

E-POST: pedersore.skolkansli@pedersore.fi
UTBILDNINGSDIREKTÖR
Rolf Sundqvist tfn. 06-7850 250, rolf.sundqvist@pedersore.fi
SKOLDIREKTÖR (finsk)
Mika Järvinen tfn. 06-7850 514 mika.jarvinen@pedersore.fi
EKONOMISEKRETERARE
Carina Hägg tfn. 06-7850 254 carina.hagg@pedersore.fi
KANSLIST
Nancy Thylin tfn. 06-7850 253 nancy.thylin@pedersore.fi
PROJEKTKOORDINATOR
Katarina Barkar tfn. 06-7850 140 katarina.barkar@pedersore.fi
KURATOR
Jennie Lassfolk tfn. 06-7850 296, 044-085 0296 jennie.lassfolk@pedersore.fi
Alla skolor åk 1-6
KURATOR 
Malin Muukkonen tfn. 7850 286, 050-537 5926 malin.muukkonen@pedersore.fi
Åk 7-9 Sursik skola
KURATOR
Linda Fagerudd tfn. 044-7557 035 linda.fagerudd@pedersore.fi
(Pedersöre gymnasium och YA)

AVDELNING FÖR BARNOMSORG

E-POST : dagvårdskansliet@pedersore.fi
DAGVÅRDSCHEF
Catarina Herrmans tfn. 06-7850 201 catarina.herrmans@pedersore.fi
DAGVÅRDENS KANSLIST
Sonja Engström tfn. 06-7850 203 sonja.engstrom@pedersore.fi måndag - onsdag
Margaretha Lampa tfn. 06-7850 203 margaretha.lampa@pedersore.fi torsdag - fredag
SPECIALBARNTRÄDGÅRDSLÄRARE
Ann-Britt Forsblom tfn. 06-7850 329, 044-085 0886 ann-britt.forsblom@pedersore.fi
SPECIALBARNTRÄDGÅRDSLÄRARE
Camilla Nyman tfn. 06-7850 330, 044-555 7618 camilla.nyman@pedersore.fi
LEDARE FÖR DAGVÅRDSSERVICE
(beviljar dagvårdsplats för 1-5 åringar) 
Yvonne Löf tfn. 06-7850 208 yvonne.lof@pedersore.fi
LEDARE FÖR FÖRSKOLA/MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET
Yvonne Borgmästars tfn. 06-7850 204 yvonne.borgmastars@pedersore.fi