Dagvårds- och utbildningsnämnden 2013 - 31.5.2017

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Dagvårds- och utbildningsnämnden

Ordinarie

Dahlin, Christian, ordförande
Wikström, Bjarne, viceordförande
Cederström, Tiina
Ede, Torbjörn
Eklund, Guy
Häll, Tarja
Nylund, Tommy
Snellman, Charlotte
Östman, Majvor

Ersättare

Häll-Kanckos, Gunilla
Kock, Viktor
Wikström, Ronny
Lasén, Camilla
Häger, Glenn
Roslund-Nordling, Camilla
Björkvik, Charlotte
Häggblom, Carola
Fagerholm, Niclas

Svenska sektionen

Ordinarie

Dahlin, Christian, ordförande
Kock, Viktor, viceordförande
Cederström, Tiina
Eklund, Guy
Käcko, Guy
Häggblom, Carola
Nylund, Tommy
Roslund-Nordling, Camilla
Östman, Majvor

Ersättare

Häll-Kanckos, Gunilla
Wikström, Bjarne
Wikström, Ronny
Häger, Glenn
Lasén, Camilla
Snellman, Charlotte
Björkvik, Charlotte
Bodbacka, Carina
Fagerholm, Niclas

Finska sektionen

Ordinarie

Häll, Tarja, ordförande
Björkvik, Charlotte, viceordförande
Hautamäki, Petri
Hjulfors, Kai
Mäkitalo, Keijo
Nylund, Marjo
Peltoniemi, Maria-Leena
Pettersson, Martin
Wozak, Ursula

Ersättare

Stubb, Johanna
Sandström, Andreas
Alanen, Anne
Eklund, Mika
Pouttu, Esa
Laakoli-Fors, Mia
Anttila, Juha
Forsblom, Terése
Nysund, Katariina