Utbildning och småbarnspedagogik

Administation 

Vår administrativa verksamhet finns koncentrerad till kansliet för utbildning och småbarnspedagogik. Till våra verksamhetsområden hör småbarnspedagogik, förskola, grundläggande utbildning, morgon/eftermiddagsverksamhet för skolbarn och gymnasieutbildning. Vid kansliet sköter vi ärenden som berör ekonomi, personal, planering, ärendehantering m.m.

Kontakta oss gärna angående vår verksamhet!

IMG skolkansli

 Kontaktuppgifter

Besöksadress: Kommungården i Bennäs, Skrufvilagatan 2, 68910 Bennäs
Postadress: Pb 1, 68911 Bennäs
Tel: 06-785 0111 (växeln)
Tel: 06-785 0253 (utbildningsavdelningens kansli)
Tel: 06-785 0203 (avdelning för barnomsorg)
E-post: pedersore.skolkansli@pedersore.fi
E-post: dagvardskansliet@pedersore.fi

_______________________________________________________

KANSLIETS ÖPPETTIDER:
Måndag 8.00-17.00, tisdag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-15.00
Under sommarperioden (1.6 - 31.8) måndag - fredag 8.00-15.00