Bakgrund

Under hösten 2015-våren 2016 har en arbetsgrupp i Pedersöre kommun arbetat fram ett material för barnets/elevens självvärdering utgående från de mångsidiga kompetenserna. Vi började fundera över hur vi skulle få barnet/eleven mer engagerat i sin lärandeprocess. Hur bygger vi upp barnets/elevens självvärdering utgående från de mångsidiga kompetenserna?

Materialet som vi gjort sträcker sig från förskolan till åk 6. Vi har som mål att få fram ett material som resulterar i att barnet/ eleven är mera delaktig och får en större självkännedom, föräldern får en större inblick i barnets vardag och utveckling i förskolan/ skolan. Förskolläraren/ läraren har ett material som leder till ett kvalitativt samtal med varje barn/ elev.

Materialet har prövats med försöksgrupper i både förskolan och skolan, en del justeringar har blivit gjorda utgående från responsen av försöksgrupperna och föräldrarnas åsikter.

Vi har sammanställt en mapp som innehåller material för Pedersöre barnen/eleverna rörande deras självvärdering, från förskolan till åk6, för att få en helhet som följer LP2016.

Projektet har finansierats med stadsunderstöd från Utbildnings-och kulturministeriet.

 

Pedersöre våren 2016

Katarina Barkar
Pia Boström
Yvonne Borgmästars
Ann Bränn
Maria Enell
Tove Söderholm

Illustrationerna gjorda av Maria Snårbacka