Laeroplan foerberedande undervisning3Invandrarundervisning
 

Elever med annan språk- och kulturbakgrund

- en guide för rektorn och skolan. Läs mer >>


Läroplaner

Läroplan för den undervisning som förbereder den grundläggande utbildningen i Pedersöre. Läs mer >>


Individuellt studieprogram för elev med invandrarbakgrund. Blankett >>

Individuellt studieprogram för barn i förskola med invandrarbakgrund. Blankett >>