Välkommen till webbplatsen för LP 2016 i Pedersöre!

 

b14Arbetet med den nya läroplanen inleddes under hösten 2014. En enkät kring värdegrunden skickades ut till alla vårdnadshavare och skolpersonal i åk 1-6 samt beslutsfattare. Resultatet presenterades på fortbildningstillfället med Siv Saarukka den 30.9.2014. Hon föreläste om Vår gemensamma värdegrund.

Läroplanen för den grundläggande utbildningen består av två delar; en allmän del och en ämnesspecifik del. Den allmänna delen utarbetas kommunvis medan den ämnesspecifika delen processas fram i samarbete med grannkommunerna.

Ansvariga för läroplansarbetet i Pedersöre kommun är Susanne Kackur och Ann-Helen Mäkelä.

Vill du ta del av läroplansarbetet i Pedersöre kommun kan du läsa bloggen >>

Den nationella läroplanen 2016 för den grundläggande utbildningen och förskolan hittar du här >>

Här finns länkar till Pedersöre kommuns läroplaner 2016 >>>